Jdi na obsah Jdi na menu
 


TEÓRIA SOCIÁLNEJ PRÁCE 1. Pojem sociálny, pojem, definícia sociálnej práce, soc. práca ako vedná disciplína 2. Predmet, subjekt, objekt a ciele sociálnej práce. 3. Dejiny sociálnej práce (formy, inštitucionalizácia, zmena filozofie) 4. Inštitucionalizácia sociálnej práce od 19. storočia a v súčasnosti 5. Etapy sociálnej práce, ich dôležitosť a postupnosť 6. Etika sociálnej práce. Etický kódex sociálnych pracovníkov. 7. Osobnosť sociálneho pracovníka 8. Sociálna situácia a sociálny problém. 9. Základné funkcie sociálnej práce (ochranná, preventívna, kuratívna, stimulačná) 10. Spoločnosť a kultúra. Spoločnosť ako produkt sociokultúrneho vývinu. 11. Sociálna štruktúra spoločnosti. 12. Skupinová výstavba spoločnosti. Typy sociálnych skupín. 13. Socializácia ako nevyhnutný predpoklad fungovania ľudského spolužitia. 14. Sociálne roly a identita indivídua. 15. Sociálna patológia, deviácia, kontrola. 16. Nerovnosti a chudoba 17. Náboženstvo ako sociálna inštitúcia v spoločnosti 18. Vzťah sociálnej politiky a sociálnej práce 19. Zariadenia a inštitúcie sociálnych služieb 20. Najstaršie podoby soc. intervencií a vývoj soc. politiky od čias rodovej solidarity až po príchod kresťanstva 21. Subjekty a objekty sociálnej politiky 22. Princípy sociálnej politiky 23. Funkcie sociálnej politiky 24. Nezamestnanosť ako sociálna udalosť 25. Princípy sociálnej náuky Cirkvi 26. Solidarita a jej znaky 27. Štát a uplatnenie princípu subsidiarity 28. Dôsledky princípu všeobecného určenia dobier 29. Obsah princípu spoločného dobra 30. Ľudská dôstojnosť
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář