Jdi na obsah Jdi na menu
 


TEOLÓGIA MANŽELSTVA A RODINY 1. Filozofické koncepcie človeka. 2. Transcendencia človeka fenomenologická a systémová analýza. 3. Ľudská sloboda – skúsenosť slobody, autodeterminácia a realizácia slobody. 4. Človek a spoločnosť – otvorenosť človeka a realizácia spoločného dobra. 5. Filozofická interpretácia lásky – definícia, podmet a predmet lásky. 6. Ľudský život – život ako dar, výnimočnosť, cieľ, nenarušiteľnosť ľudského života. 7. Rodina v Starom zákone 8. Manželstvo v Starom zákone 9. Postavenie žien, detí, vdov v starozákonnej spoločnosti 10. Smrť a pohrebné obrady v Starom zákone 11. Zákon príbuzenského práva – levirát v Starom zákone 12. Dedičstvo a postavenie prvorodeného v Starom zákone 13. Manželstvo a rodina v gréckorímskej antickej spoločnosti 14. Manželstvo v evanjeliách 15. Manželstvo v Pavlových listoch 16. Rodinné pravidlá a ich etika 17. Ženy, deti a vdovy v novozákonných spisoch 18. Predmet materiálny a formálny teológie manželstva a rodiny a jej vzťah k iným teologickým disciplínam 19. Podmetové vyjadrenie teológie manželstva a rodiny 20. Prameň chápania manželstva a rodiny 21. Opis života Božích Osôb 22. Formy lásky 23. Základné teologické pramene teológie manželstva a rodiny 24. Mimoteologické pramene teológie manželstva a rodiny 25. Učenie II. Vatikánskeho Koncilu o manželstve a rodine 26. Význam encykliky Humanae Vitae pre teológiu manželstva a rodiny 27. Familiaris consortio – vysvetlenie dokumentu v základných bodoch 28. Familiaris consortio – pastoračná stránka 29. Pokoncilové dokumenty Katolíckej Cirkvi o manželstve a rodine – priblížiť jeden z nich 30. Manželstvo a rodina v Božom pláne podľa Familiaris consortio 31. Sviatosť manželstva 32. Základné elementy manželského povolania 33. Svätá Rodina – vzor kresťanských rodín 34. Rodina ako Domáca Cirkev 35. Úloha otca a matky v rodine. Význam autority. 36. Formovanie Božieho obrazu v rodinnej katechéze – spôsob a možné nebezpečenstvá. 37. Formovanie svedomia a morálnych postojov v rodinnej katechéze - základné kritéria a postup pri ich osvojovaní. 38. Modlitba v rodine – jej príprava a formy. 39. Prežívanie liturgického roka v rodine – uvádzanie do symbolického sveta liturgie. 40. Používanie Svätého Písma v rodinnej katechéze – základné kritéria.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář