Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Pojem a predmet všeobecnej psychológie. Prežívanie a správanie, vedomie a nevedomie.

2. Charakteristika základných smerov v psychológii – psychoanalýza, behaviorizmus, humanistická psychológia.

3. Pamäť – krátkodobá, dlhodobá, zlepšovanie pamäti, metóda PQRST.

4. Myslenie – pojmy, súdy, usudzovanie, riešenie problému, základné myšlienkové procesy.

5. Emócie – zložky emócie, výraz tváre a emócie, teórie vzniku agresie

6. Psychologické prístupy k osobnosti – rysový prístup

7. Psychologické prístupy k osobnosti – psychoanalytický prístup.

8. Psychologické prístupy k osobnosti – teória sociálneho učenia.

9. Psychologické prístupy k osobnosti – prístup humanistickej psychológie.

10. Vývinová psychológia – predmet, význam, zákonitosti duševného vývinu, delenie duševného vývinu.

11. Charakteristika vnútromaternicového obdobia, vplyv agresívnych činiteľov na vývin plodu.

 12. Novorodenecké obdobie, dojčenské obdobie

 13. Obdobie batoľaťa, predškolský vek.

14. Podmienky pre vstup do I. ročníka ZŠ, mladší školský vek.

15. Predpuberta, puberta

16. Adolescencia

17. Vzájomné vzťahy v triede, sociálna interakcia medzi učiteľom a žiakom

18. Riadenie školskej triedy, problémové správanie, techniky modifikácie správania.

19. Sociálne správanie a zručnosti, verbálna a neverbálna komunikácia v škole, sociálny status, asertivita a konformita, sociálne roly

20. Dospelosť a dôchodkový vek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář